Дейността на фирмата е:

 

- Висококачествени монтажи на гипсокартон по всички познати системи

 

- производство на Профили за монтаж на гипсокартон

 

- предпроектни проучвания и проектиране

 

- строителство и ремонт на обществени, жилищни, административни и хотелски комплекси

 

- поддръжка, възстановяване и реконструкция на старинни сгради

 

- железарски, дърводелски и тенекиджийски изделия, търговия с материали за сухото строителство, топлоизолации, бои

 

- услуги за строителството и съпътстващите го дейности

 

- продажби и управление на недвижими имоти